Tuyển dụng

Tuyển dụng năm 2021

khách sạn Thương Mại Diễn châu cần tuyển:

1 nhân viên thu ngân

1 nhân viên kỷ thuật bếp

2 nhân viên chạy bàn coffee

1 nhân viên lễ tân

Ưu tiên những người có kinh nghiệm