Liên hệ

Địa chỉ

Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An

Khu A: 02383.67.6868 - 02383.62.6868

Khu B: 02383.862.364 - 0943.713.327

tradehotel.dc@gmail.com