Đặt phòng

 

Standard Twin

Loại phòng: Standard Twin

Số giường: 2 giường đơn

Số người: 2

Bảng giá: 320.000VNĐ

xem thêm 

Standard Double

Loại phòng: Standard  Double

Số giường: 1 giường đôi

Số người: 2

Bảng giá: 320.000VNĐ

xem thêm

Standard Extra

Loại phòng: Standard Extra

Số giường: 2 giường đôi

Số người: 4

Bảng giá: 500.000VNĐ

xem thêm

 

Standard Tripble

 Loại phòng: Standard Triple

 Số giường: 3 giường đơn hoặc 1 giường đơn + 1  giường đôi

 Số người: 3

 Bảng giá: 420.000VNĐ

xem thêm 

 Superior Triple 

Loại phòng: Superior Triple

Số giường: 3 giường đơn hoặc 1 giường đơn + 1 giường đôi

Số người: 3

Bảng giá: 500.000VNĐ

xem thêm

Loại phòng: Superior Twin

Số giường: 2 giường đơn

Số người: 2

Bảng giá: 420.000VNĐ

xem thêm

 

Deluxe Double

Loại phòng: Deluxe Double

Số giường: 1 giường đôi

Số người: 2

Bảng giá: 600.000VNĐ

xem thêm