Thắc mắc và khiếu nại

Cơ chế Thắc mắc - Khiếu nại

Gửi Thắc mắc - Khiếu nại

Nhân viên của Khách sạn Thương Mại Diễn Châu sẽ cung cấp thông tin và trợ giúp phù hợp để bảo đảm rằng Thắc mắc - Khiếu nại được gửi tới chúng tôi một cách hữu hiệu nhất.

Khách hàng có thể gửi tới bằng những cách sau đây:

1. Điện thoại: Bằng cách gọi điện tới hotline hoặc số 0383 67 68 68

2. Email: Gửi thư điện tử tới: Tradehotel.dc@gmail.com

3. Thư: Phòng kinh doanh – Khách sạn Thương Mại Diễn Châu – Nghệ An

  Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An.

Thời hạn trả lời Thắc mắc – Khiếu nại

Mọi Thắc mắc - Khiếu nại của khách hàng sẽ được ghi nhận, và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian quy định là 24h kể từ khi tiếp nhận và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 7 ngày làm việc.

Những ý kiến thẳng thắn và xác thực của quý khách là vô cùng quý giá đối với quá trình phát triển của Khách sạn Thương Mại Diễn Châu theo đúng phương châm hoạt động của mình.

Xin chân thành cảm ơn!

KHÁCH SẠN THƯƠNG MẠI DIỄN CHÂU – NGHỆ AN

Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu, Nghệ An.

Điện thoại: 0383 62 68 68/0383 67 68 68. Fax: 0383 623 695

Email : Tradehotel.dc@gmail.com    Website: dienchautradehotel.vn